Profectus: begin, startpunt, succes, vooruitgang, vordering, resultaat

Profectus ICT B.V. richt zich op het geven van advies en praktische ondersteuning op het raakvlak tussen de business en IT. De mogelijkheden hierbij zijn legio, zoals bijvoorbeeld het maken van Business & IT-analyses, bepalen van ICT-strategieën, professionaliseren van uw ICT-organisatie, leveren van ICT management, voorbereiden van ICT investeringen / business cases, vastleggen van werkzaamheden in procedures en het ondersteunen bij veranderende bedrijfsprocessen en de impact hiervan in ICT-systemen. 

Het primaire doel is om probleemgebieden helder in beeld te brengen en hiermee in- en overzicht te creëren voor de opdrachtgever. Door vervolgens te kijken naar de mogelijkheden en de wensen van de opdrachtgever kan een strategie worden bepaald en een plan van aanpak gemaakt welke goed past bij de bedrijfscultuur en de gestelde doelen. Het borgen van kwaliteit, het verbeteren van processen en het beheersen van de kosten loopt hierbij als een rode draad door de plannen en werkzaamheden.

Daarnaast is het belangrijk dat IT de business begrijpt én dat de business begrijpt wat de door IT geboden oplossingen inhouden. Soms lijken afdelingen namelijk precies hetzelfde te vragen, maar bedoelen ze eigenlijk iets anders en vice versa. Door dit proces te begeleiden en in een heldere taal te communiceren vormt Profectus ICT een brug tussen de directie, de staf en de operationele afdelingen binnen uw bedrijf.

Vanuit onze ervaring in de farmaceutische industrie bieden we tevens ondersteunende diensten aan op het gebied van GxP en/of GaMP validaties. U kunt hierbij denken aan het vastleggen van ‘specifications’ (SVP, URS, FS), het verzorgen van de documentatie, het maken van risk assessments, het kwalificeren van testen, het valideren van de testresultaten en het opzetten van procedures en change control om de gevalideerde status te waarborgen.